Vítejte na webových stránkách Ilji Mráčka


rodiče malého Ilji: 
       adresa:  Ilja a Liana Mráčkovi
                    Na Hřebenkách 3157/4
                    150 00  Praha 5
       fax:  257 324 281
       e-mail: imracek@gentest.cz

přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol:
       adresa:  prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
                    V Úvalu 84
                    150 06  Praha 5
       tel.:  224 436 401
       e-mail: jan.stary@lfmotol.cuni.cz

vedoucí lékař transplantační jednotky kostní dřeně 5G:
       adresa:  Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.
                    V Úvalu 84
                    150 06  Praha 5
       tel.:  224 436 552
       e-mail: petr.sedlacek@lfmotol.cuni.cz

ředitel FN Motol:
       adresa:  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
                    V Úvalu 84
                    150 06  Praha 5
       tel.:  224 431 000
       e-mail: reditelstvi@fnmotol.cz

generální ředitel OZP:
       adresa:  Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
                    Roškotova 1225/1
                    140 21  Praha 4
       tel.:  261 105 139

ministr zdravotnictví ČR:
       adresa:  MUDr. Tomáš Julínek, MBA
                    Palackého náměstí 4
                    128 01  Praha 2
       tel.:  224 972 535
       fax:  224 919 771
       e-mail: ministr@mzcr.cz


(c) 2007